Προκήρυξη Προγράμματος 84 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο
«Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές»

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα, Σελίδα Προγράμματος

Πρόσκληση

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στην έναρξη εργασιών του νεοϊδρυθέντος Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο:

«Αξιοπιστία και Ποιοτικός Έλεγχος στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR»

τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 1.

Πληροφορίες & Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας